นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาสามปี
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
 
     
 
    แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปี พ.ศ.2557
    แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลหนองลานประจำปี 2555
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 |