ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง (CCTV) [ 18 ก.ย. 2558 ]