ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ [ 1 ก.ค. 2558 ]