ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันฯ [ 1 ก.ค. 2558 ]