ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำ ค.ส.ล. [ 1 ก.ค. 2558 ]