ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา  [ 17 ก.ค. 2557 ]
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 29 พ.ค. 2557 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  [ 19 พ.ค. 2557 ]
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ภายในตำบล จำนวน 2 สาย  [ 29 พ.ย. 2556 ]
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 30 พ.ย. 2556 ]
ข่าวประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  [ 23 ก.ย. 2556 ]
ข่าวประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 5 ก.ย. 2556 ]
ข่าวประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารจอดรถดับเพลิง  [ 5 ก.ย. 2556 ]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 31 ก.ค. 2556 ]
ข่าวประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 10 ก.ค. 2556 ]
ประกาศสอบราราจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายวัดดาปานนิมิตร - บ้านหกหลังใน (กจ 2021)  [ 3 มิ.ย. 2556 ]
ประกาศสอบราคาจ้างถมดินก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 2 เม.ย. 2556 ]
1 | 2 |