ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่5 ตำบลหนองลาน  [ 1 เม.ย. 2562 ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,4,6,8 ตำบลหนองลาน  [ 1 เม.ย. 2562 ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคูส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) พร้อมปรับเกี่ยและถางป่าคลองระบายน้ำ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลาน  [ 7 มี.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟั่ลท์ติกคอนกรีต สายดาปาน - บ้านหกหลังใน หมู่ที่ 2,6  [ 7 ส.ค. 2560 ]
ประกาศชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดาปาน - บ้านหกหลังใน หมู่ที่ 2,6  [ 4 ส.ค. 2560 ]
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดาปาน - บ้านหกหลังใน หมู่ที่ 2,6  [ 25 ก.ค. 2560 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศาลา SML  [ 16 ต.ค. 2557 ]
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  [ 18 ธ.ค. 2558 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  [ 20 พ.ย. 2558 ]
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง (CCTV)  [ 18 ก.ย. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันฯ  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำ ค.ส.ล. ริมรั้ววัดหนองไม้แก่น  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำ ค.ส.ล.  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)  [ 11 ธ.ค. 2557 ]
1 | 2 |