ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561  [ 28 ก.ย. 2561 ]
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  [ 2 ต.ค. 2560 ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 3 ต.ค. 2559 ]
การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อประปาหมู่ที่ 7 บ้านอยู่เจริญ  [ 26 พ.ค. 2560 ]
ประกาศตรวจงานโครงการวางท่อประปา หมู่ที่ 7 บ้านอยู่เจริญ  [ 13 มิ.ย. 2560 ]
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาน  [ 7 เม.ย. 2560 ]
ตกลงราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาน  [ 22 ธ.ค. 2559 ]
การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1  [ 31 มี.ค. 2559 ]
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3  [ 31 มี.ค. 2559 ]
การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ  [ 31 มี.ค. 2559 ]
การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมคูส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) หมู่ที่ 1,2,3,5,7,8  [ 9 ก.พ. 2559 ]
ประกาศรายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2558  [ 6 ต.ค. 2558 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง  [ 1 ก.ค. 2558 ]
ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558  [ 20 ต.ค. 2557 ]
1 |