สถิติผู้มาติดต่อเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]