การให้บริการช่วงพักกลางวัน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]