การให้บริการช่วงพักกลางวัน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]