การให้บริการช่วงพักกลางวัน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2561 ]