“วันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ [ 5 ธ.ค. 2560 ]

              

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ... นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กร พลังมวลชนต่างๆ และพสกนิกรชาวตำบลหนองลาน... ได้ร่วมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” บริเวณ “ถนนร่วมใจเทิดไท้ถวายพ่อหลวง” ...โดยจัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเชิดชูในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติได้สถาปนาให้วันนี้ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชอัจฉริยภาพด้านต่างๆ โดย รร.วัดดาปานฯ, รร.วัดหนองลาน, รร.วัดหนองไม้แก่น, รร.บ้านจันทร์ลาดวิทยา และ ศพด.ทต.หนองลาน ซึ่งจัดออกมาได้สวยงามและเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง... ขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับ ท่านผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองลาน>> คุณสุทธิศักดิ์ กองพันธ์<< ที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่สำหรับการจัดงานในวันนี้ค่ะ...🙏🏻🙏🏻🙏🏻