ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลหนองลาน และโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลหนองลาน... ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานรณรงค์ยุติความรุนแรง [ 4 ธ.ค. 2560 ]

              

วันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60... ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลหนองลาน และโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลหนองลาน... ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานรณรงค์ยุติความรุนแรง ซึ่งจัดโดย พมจ.กาญจนบุรี ร่วมกับ ทต.ลูกแก... ซึ่งท่านประธานในพิธี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ..ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของเรา...สร้างความประทับใจให้กับทีมงานเป็นอย่างมากค่ะ...👏🏻👏🏻👏🏻