ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองลาน ร่วมการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งให้แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เนื่องใน [ 30 พ.ย. 2560 ]

              

ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองลาน ร่วมการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งให้แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ"

และกิจกรรมการให้ความรู้และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระราชอัจฉริยภาพของพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทยในด้านต่างๆ

...ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองลาน เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ... อย่าลืม "แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย" มาเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ด้วยกันนะคะ...