ภาพดอกไม้..หลากหลายสีและสายพันธุ์..เป็นการปลูกแบบผสมผสาน..ในถนนสายหนึ่งในหมู่บ้านแถบชนบทในเขต ทต.หนองลาน [ 25 ต.ค. 2560 ]

              

* ภาพดอกไม้..หลากหลายสีและสายพันธุ์..เป็นการปลูกแบบผสมผสาน..ในถนนสายหนึ่งในหมู่บ้านแถบชนบทในเขต ทต.หนองลาน อ.ท่ามะกา.จ.กาญจนบุรี..โดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ "ประชารัฐ : บวร" มีประชาชนสองฝั่งถนนเป็นเจ้าภาพหลัก..เป้าหมายเพื่อการทำความดีเทิดไท้ถวายพ่อหลวง( ร.๙)..ใช้ชื่อถนนว่า "ถนนร่วมใจเทิดไท้ถวายพ่อหลวง" เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นมาเริ่มเปิดเป็นทางการ..วันนี้ 25 ต.ค. 60..เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมส่งเสด็จพ่อหลวงสู่สวรรคาลัย..ด้วยในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้...ถนนสายนี้เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลออกไปเป็นกิจกรรมย่อย..อีกหลายกิจกรรม..เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ..ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยุทธศาสตร์เมืองไทยไร้ขยะ..! สรุปว่าถนนสายนี้จะต้อง..สวยด้วยดอกไม้และพืชผักกินได้รวมถึงปลอดภัยจากโรคเป็นตามสำนวนที่ว่า.."หน้าบ้าน..น่ามอง..หลังบ้าน..ต้องสวยสดใส..ไร้ขยะด้วย" ..การดำเนินงานจะสานต่อคำสัญญาที่ว่าจะเดินตามคำพ่อสอนต่อไป...ไม่ใช่เฉพาะแค่วันนี้...จะต้องมีวันพรุ่งนี้ต่อไป..ด้วยใจของประชาชน..
" คุ้ม...หนองลาน.....เรารักพ่อหลวง.."
Cr. Narathip Suparan