เทศบาลตำบลหนองลาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองลาน และโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2560 [ 22 ต.ค. 2560 ]

              

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน และวันที่ ๒๙ กันยายน 60 ...เทศบาลตำบลหนองลาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองลาน และโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2560 โดยมี นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกา ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ร่วมออกเยี่ยม ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ถามไถ่ทุกข์สุข สภาพปัญหาและความต้องการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น แนะนำการออกกำลังกาย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เป็นอย่างดี