สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามความคืบหน้าและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้เทิดด้วยทำ...น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน" [ 13 ก.ย. 2560 ]

              

...พระครูกาญจนธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น, นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน, นายนราธิป สุภาราญ รองนายกเทศมนตรี และนายวันชัย ญาติคำ ผญบ.หมู่ที่ 8 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ... ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี.. เข้าร่วมการติดตามความคืบหน้าและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้เทิดด้วยทำ...น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน" ณ วัดหนองไม้แก่น ...