การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี .. ฝากแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📣📢📣 [ 1 ก.ย. 2560 ]

              

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี .. ฝากแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ หมายเลยโทรศัพท์เพิ่มเติมในการรับแจ้งเหตุค่ะ... 📢📣📢📣