โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ [ 28 ธ.ค. 2558 ]

              

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลหนองลาน, ฝ่ายปกครองตำบลหนองลาน และมูลนิธิขุนรัตนาวุธ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง นายอำเภอท่ามะกา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ และมอบป้ายรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุ ณ บริเวณป้อมสายตรวจตำบลหนองลาน ขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ มีความสุขในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------