เทศบาลตำบลหนองลาน บริการรถรับ-ส่งนักเรียน [ 3 เม.ย. 2558 ]

              

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองลาน
รับสมัครนักเรียน อายุระหว่าง ๑.๖ - ๔ ปี
เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองลาน
พร้อมมีรถรับ-ส่ง บริการฟรี นะคะ
"คุณครูใจดี มีความรู้ เอาใจใส่เด็กๆทุกคน"