โครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี ๒๕๕๗ [ 26 ส.ค. 2557 ]

              

เทศบาลตำบลหนองลานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้นที่เทศบาลตำบลหนองลาน
จัดโครงการหนูน้อยฟันดี ประจำปี ๒๕๕๗ โดยสนับสนุนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง จัดกิจกรรม
แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน เมื่อเด็กโตขึ้นทำให้เด็กมีสภาวะทันตสุขภาพและสุขภาพร่างกายดี

รวมภาพกิจกรรมโครงการหนูน้อยฟันดี ปรระจำปี ๒๕๕๗