ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
  ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองลาน ร่วมการใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งให้แก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 เนื่องใน [ 30 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาน เรื่องแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 19 พ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหนองลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 3 ต.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 30 ส.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี .. ฝากแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📢📣📢📣 [ 1 ก.ย. 2560 ]

 

 
...อ่านต่อ>>
  เข้าร่วมประชุมและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองลาน [ 9 ก.ย. 2560 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์.....
เทศบาลตำบลหนองลานขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ในเขตพื้นที่เข้าร่วมประชุมและคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองลาน ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ...อ่านต่อ>>

  ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2558 [ 3 ต.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลหนองลาน บริการรถรับ-ส่งนักเรียน [ 3 เม.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  นำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลหนองลาน [ 30 มี.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  รับโล่ห์รางวัลหน่วยงานที่ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯดีเด่น [ 8 เม.ย. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
  รับโลห์ ผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี [ 10 พ.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  งานนวัตกรรมวิชาการ [ 18 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน รับใบประกาศเกียรติคุณ [ 24 ก.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
  รางวัลเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงานดีเด่น [ 9 มิ.ย. 2557 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 |