ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าว อปพร.
ข่าว สปสช.
ข่าวย้อนหลัง
 
     
 
 
  “วันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ [ 5 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลหนองลาน และโรงเรียนครอบครัวเทศบาลตำบลหนองลาน... ได้เข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานรณรงค์ยุติความรุนแรง [ 4 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ขอแสดงความยินดีกับ..💐💐 นางสาวปุณฑริกา สมบูรณ์ 💐💐...ประธานชมรมคนพิการตำบลหนองลาน... ที่ได้รับ “รางวัลคนพิการต้นแบบ” [ 1 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลหนองลานได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง [ 27 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  “เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ” การให้บริการคัดกรองโรควัณโรคให้แก่ประชาชน [ 30 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  “เพราะบุคลากรเป็นกำลังสำคัญขององค์กร” [ 30 พ.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ภาพดอกไม้..หลากหลายสีและสายพันธุ์..เป็นการปลูกแบบผสมผสาน..ในถนนสายหนึ่งในหมู่บ้านแถบชนบทในเขต ทต.หนองลาน [ 25 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลหนองลาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองลาน และโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2560 [ 22 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามความคืบหน้าและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้เทิดด้วยทำ...น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน" [ 13 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลหนองลานให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 17 ส.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ [ 24 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 12 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ทีมงานถ่ายทำ VTR. ช่องไทยรัฐทีวี ได้ลงพื้นที่ ชุมชนหนองไม้แก่น เพื่อถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพู ชุมชนคู่คิดคู่สร้างโดย ธนาคารออมสิน... [ 12 ก.ย. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  เทศบาลตำบลหนองลานเชิญชวนทุกท่านร่วมปลูกต้นดอกดาวเรือง หรือต้นไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระบรมนาถบพิตร เพื่อให้บานสะพรั่งในช่วงวันพระราชทานเพลิงพระบรมศพฯ [ 31 ส.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  จัดงานปีใหม่ผู้สูงอายุ [ 12 ม.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |