ผู้เข้าชมเว็บไซต์
     
   
     
 
   
   
   
   
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองลาน ::::: "หนองลานเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล"  
  • โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  • โครงการสัมมนาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพร
  • โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลหนองลาน
  • งานประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง
 
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า   - 16 ก.ย. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการสัมมนาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพร   - 15 ก.ย. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลหนองลาน - 8 ก.ย. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง (CCTV)   18 ก.ย. 2558   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ   1 ก.ค. 2558   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารป้องกันฯ   1 ก.ค. 2558   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำ ค.ส.ล. ริมรั้ววัดหนองไม้แก่น   1 ก.ค. 2558   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที
โดย  เดลส์เน็ท วันที่ 7 ก.ย. 2558 15:39:35 [ 0 / 30 ]
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด