ผู้เข้าชมเว็บไซต์
     
   
     
 
   
   
   
   
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองลาน ::::: "หนองลานเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล"  
  • งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
  • โครงการ "เสวนาการปรองดองสมานฉันท์" เทศบาลตำบลหนองลาน
  • ต้อนรับศูนย์พัฒนาสังคม
  • โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗   - 10 ก.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการ "เสวนาการปรองดองสมานฉันท์" เทศบาลตำบลหนองลาน - 20 มิ.ย. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ต้อนรับศูนย์พัฒนาสังคม - 20 มิ.ย. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา   17 ก.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   29 พ.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน   19 พ.ค. 2557   อ่านต่อ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ภายในตำบล จำนวน 2 สาย   29 พ.ย. 2556   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด