ผู้เข้าชมเว็บไซต์
     
   
     
 
   
   
   
   
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองลาน ::::: "หนองลานเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล"  
  • โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
  • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
  • โครงการ
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อเพิ่มมูลค่า
 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗   - 13 เม.ย. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง   - 28 มี.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการ - 14 มี.ค. 2557

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต ภายในตำบล จำนวน 2 สาย   29 พ.ย. 2556   อ่านต่อ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   30 พ.ย. 2556    อ่านต่อ
ข่าวประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   23 ก.ย. 2556   อ่านต่อ
ข่าวประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   5 ก.ย. 2556   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด