ผู้เข้าชมเว็บไซต์
     
   
     
 
   
   
   
   
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองลาน ::::: "หนองลานเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล"  
  • โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ
  • มอบเครื่องกันหนาว
  • โครงการอบรมภูมิใจ ภูมิปัญญา ตำรายากลุ่มแรกของไทย
  • โครงการศึกษาดูงานเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน
 
โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ   - 8 ก.พ. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
มอบเครื่องกันหนาว - 27 ม.ค. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอบรมภูมิใจ ภูมิปัญญา ตำรายากลุ่มแรกของไทย - 21 ม.ค. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)   11 ธ.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา   17 ก.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   29 พ.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน   19 พ.ค. 2557   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด