ผู้เข้าชมเว็บไซต์
     
   
     
 
   
   
   
   
 
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลหนองลาน ::::: "หนองลานเป็นตำบลน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า การศึกษาก้าวไกล"  
  • โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
  • รับโล่ห์รางวัลหน่วยงานที่ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯดีเด่น
  • นำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลหนองลาน
 
โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 16 พ.ค. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ - 14 เม.ย. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
รับโล่ห์รางวัลหน่วยงานที่ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯดีเด่น - 8 เม.ย. 2558

..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)   11 ธ.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา   17 ก.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   29 พ.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน   19 พ.ค. 2557   อ่านต่อ
ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
 
  ตั้งกระทู้ กระทู้ทั้งหมด