• วัดหนองไม้แก่น
  • วัดดาปานนิมิต
  • โรงเรียนวัดหนองลาน
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาน