เทศบาลตำบลหนองลาน  
  ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
  โทรศัพท์ : 034-510612 โทรสาร : 034-510613  
  e-mail:nonglan_kan@hotmail.com