ประวัติความเป็นมา ::ตราสัญลักษณ์ ::สภาพทั่วไป/สภาพภูมิประเทศ  
  การเมืองการปกครอง :: ชุมชนและประชากร ::สภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม::ทรัพยากรธรรมชาติ และการบริการพื้นฐาน  
 
     
  การศึกษา  
     
 
โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  8 แห่ง
 
     
  สถาบันและองค์การศาสนา  
     
 
วัด / สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
มัสยิด - แห่ง
ศาลเจ้า 2 แห่ง
โบสถ์ - แห่ง